BIM – aanpak

Met BIM wordt alle relevante informatie opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal model. Op die manier werken alle betrokken partijen steeds met dezelfde informatie. Deze informatie is duidelijk gestructureerd, continu beschikbaar en altijd actueel. In de automotive en aerospace industrie wordt een dergelijke procesmethodiek en informatieopslag trouwens al lang met succes toegepast.

Een van de consequenties van het gebruik van BIM is dat een voorheen lineaire werkwijze omgezet en aangepast wordt naar model georiënteerd. Dit brengt een aantal eisen met zich mee. Zo dienen alle deelnemers aan het multidisciplinaire bouwteam BIM als tool te gebruiken en een BIM-coordinator aan te stellen. Verder is er een universeel formaat om projectgegevens uit te wisselen (op dit moment de open standaard IFC2x3). Tenslotte dient er een overkoepelende Model- of BIM-manager te zijn, een taak tot nu toe vaak opgenomen door iemand binnen een AEC bureau.