BIM – cyclus

concept

 • 3D volumemodel gesitueerd op terrein (LOD100)
 • op basis hiervan eerste energiestudies aan de hand waarvan ontwerpbeslissingen genomen worden
 • 3D walkthrough waardoor ontwerpfilosofie en benadering van programma van eisen verder verduidelijkt wordt

ontwerp

 • LOD200 met specifieke zones voor verschillende gebruiksfuncties
 • grondplannen, sneden en gevels
 • gerenderde versies model beschikbaar
 • 3D constructieve informatie in het model
 • 3D informatie technische installaties in het model
 • voldoende bouwtechnische informatie beschikbaar in model zodat simulaties naar onderhoud en beheer gemaakt kunnen worden
 • clash detectie architectonisch, constructief en MEP model
 • hoeveelheden materialen uit model
 • optimale constructie/bouw volgorde te bepalen uit model

uitvoering

 • LOD300 met gedetailleerd model, meetstaat en bestek
 • verdere simulatie energiegebruik, geluidsweerstand, rook en brand, …
 • 3D walkthrough voor stakeholders

aanbesteding

 • LOD400
 • 5D geometrie, data en clash detectie
 • e-aanbesteding, e-toewijzing, …

beheer

 • LOD400
 • gebouw- of ruimtebeheer

afbraak

 • LOD300 met gedetailleerd model
 • hoeveelheden materialen uit model
 • informatie over de restwaarde van gebruikte materialen
 • inzicht hoe materialen opnieuw gebruikt kunnen worden