BIM – meningen

pro

  • het optimaliseren van informatiemanagement is volledig volgens de huidige tijdsgeest
  • allerhande informatie kan ondubbelzinnig aan eender welk onderdeel van het projectmodel verbonden worden
  • gebruik van de best beschikbare software binnen een bepaald vakgebied
  • deelnemers bouwteam onafhankelijk van software upgrades
  • faalkosten worden sterk gereduceerd door gestructureerde methodiek van workflow en data
  • de BIM data is gedurende de hele lifecycle van het bouwwerk te raadplegen en gebruiken (zie ook Circulaire Business Modellen)
  • BIM is of wordt een eis bij aanbesteding gezien het in vele landen deel uitmaakt van de strategie van de overheid voor de bouwsector

contra

  • om een duidelijke verhouding signaal versus ruis te krijgen moeten gebruikers beschermd worden tegen een overvloed aan data
  • de interpretatie van de beschikbare data dient eenduidig te zijn
  • wie beheert de data en het model?