BIM

Door gebruik van BIM of Building Information Modeling kan uniforme informatie door alle bij een bouwproces betrokken partijen geraadpleegd en gedeeld worden.

Niet alleen het bouwproces, ook het daaropvolgende beheer van een gebouw en uiteindelijk zelfs de afbraak kan op dergelijke wijze efficiënt beheerd en beheerst worden; van het nemen van duurzaam energetische oplossingen in de ontwerpfase tot bepaling van locatie en hoeveelheid van gebruikte materialen bij afbraak.

Als multidisciplinair collectief is atelier3v op een duurzame manier, gebruik makend van BIM, bezig met architectuur en engineering.