Renovatie en BIM

Renovatie en BIM kan een gelukkige combinatie zijn al is, door gebrek aan richtlijn van eender welke overheid of aanmoediging uit de industrie, BIM tot nu toe nog niet echt uit de startblokken gekomen.

BIM kan namelijk ook nuttig voor andere zaken ingezet worden dan louter aansturing van een bouwteam, bijvoorbeeld door een ander licht werpen op de gang van zaken of fasering bij een verbouwing of renovatie.

Logistieke uitdagingen worden gestroomlijnd door elke fase van het proces zichtbaar te maken via een model waardoor ook opeenvolgende constructieve stappen duidelijk in beeld komen. Tevens kan veel scherper aanbesteed worden doordat al in de ontwerpfase een ware schat aan bouwtechnische informatie over het project beschikbaar is.