Wonen in de toekomst

thuis in de toekomst

Hoe wil jij graag wonen in de toekomst? Door een test te doen en op die manier op een aantal stellingen te reageren krijg je een beter beeld van hoe we in de toekomst willen en kunnen wonen.

Na de test kun je voorstellen bekijken die laten zien hoe, op basis van jouw resultaten, het toekomstige wonen vandaag al vorm kan krijgen. Afhankelijk van de omgeving waar je op dit moment woont krijg je ook een beeld van plaatsen waar dit toekomstbeeld nu in Vlaanderen al realiteit is.

Na verwerking van de resultaten kunnen gemeentebesturen via het omgevingscontract een participatietraject op maat uitrollen. Het doel van dit traject is om een duurzame gedragsverandering op gang te brengen en te vertalen in lokaal woonbeleid. 

Smart Industry voor efficiënt (ver-)bouwen

Smart Industry

Waar de klassieke bouw het best te vergelijken valt met een fossiele structuur leidt de opkomst en het stimuleren van de zogenaamde Smart Industry tot een slimmere bouwketen.

Smart Industry of ook wel Industry 4.0 is de naam voor een trend van automatisering en gegevensuitwisseling die gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken.
Dit levert de nodige uitdagingen op. Zoals andere, meer vernuftige, producten vervaardigen met gebruik van minder energie en hergebruik van materiaal. En het zich steeds aanpassen aan en nieuwe oplossingen bieden voor veranderingen in de markt. Dit alles vraagt wel om een stevige drijfveer uit de sector.

Ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen waarin verschillende vormen van energie en water op de meest efficiënte manier ingezet worden is ondertussen gemeengoed. Dit levert een groeiende behoefte op aan samenwerking en beheer van data, niet alleen door alle betrokken partijen maar ook in elke fase van het leven van het gebouw.

‘Connect en collaborate’ zijn en blijven in de Smart Industry sleutelwoorden, het zoeken van nieuwe wegen is daarbij noodzaak.