BIM Informatie Leverings Specificatie

BIM Basis ILS of Informatie Leverings Specificatie

Met de BIM Basis ILS of BIM Basis Informatie Leverings Specificatie vul je een BIM aan met alle benodigde IFC eigenschappen voor een succesvolle uitwisseling met alle betrokken bouwpartners. De BIM basis ILS is geen nieuwe standaard maar wel een antwoord op de vraag hoe  informatie in de bouw gestructureerd en eenduidig uit te wisselen.

Op uitnodiging van BuildingSMART hebben veertien partijen uit de bouw afspraken gemaakt over informatie en structuur van BIM informatiemodellen. En ondertussen worden deze afspraken al door bijna tweehonderdzestig partijen onderschreven. De richtlijnen zijn gebaseerd op praktijkervaringen, waarbij de OpenBIM-standaarden, IFC, NL/SfB, BB/SfB of VMSW codering worden toegepast. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze, gestructureerd en eenduidig uit te wisselen binnen de bouwketen.  

Meer over het idee achter en ontstaan van de BIM Basis Informatie Leverings Specificatie alsmede een aantal handleidingen voor specifieke software pakketten vind je op het BIM Loket, het centrale aanspreekpunt voor informatie over OpenBIM standaarden.