Verschillende verklaringen voor het begrip LOD

lod

De weergave van een BIM object, gedefinieerd in het begrip LOD, is slechts één vorm van informatie die aan dit object gekoppeld is, vaak zelfs de minst belangrijke. Zo hoeft de schrijnwerker niet te weten hoe een deur eruit ziet om die te bestellen of deze te plaatsen. Maar hij zal wel willen weten wie de fabrikant, type en nummer is.

Deze term LOD speelt een belangrijke rol. Helaas wordt tegenwoordig gewerkt met twee verschillende verklaringen voor het begrip LOD.

LEVEL of DEVELOPMENT staat voor de mate van complexiteit waarmee een 3D object voorgesteld wordt.

Het doel van LOD in Level Of Development is een bepaald niveau van zekerheid of vertrouwen in de geleverde informatie mee te geven. Zo kun je in de omschrijving van LOD 100 bepaalde gegevens opnemen waardoor ieder weet dat dit een bepaalde stoel van een specifieke leverancier is. Maar doordat de informatie gebruikt wordt in LOD 100 (zeer beperkt) is het allebehalve zeker dat deze stoel uiteindelijk ook gebruikt zal worden.

LEVEL of DETAIL staat voor het niveau, de hoeveelheid informatie die door een object verschaft wordt. Hiermee wordt alleen de kwantiteit van de informatie aangegeven.

Aangezien het bij Level of Detail alleen gaat over de hoeveelheid informatie wordt automatisch aangenomen dat alle geleverde gegevens relevant en correct zijn.

Als gevolg van de verwarring die ontstaat door het gebruikt van de twee verschillende LODs wordt regelmatig andere terminologie gebruikt om de Level of Detail aan te duiden.

CategorieënBIM