Analyse van een bouwknoop

bouwknoop

Door de analyse van een bouwknoop (ook thermal bridge analysis genoemd) zoals atelier3v die uitvoert op basis van een architectonisch BIM krijg je alle relevante antwoorden, zowel cijfermatig als grafisch, in een kleurrijk rapport. Dat kan bijvoorbeeld antwoord zijn op de vraag wat het temperatuurverloop in dit bouwtechnisch detail bedraagt. Of zicht op hoe het warmtetransport door die bouwknoop precies verloopt.

Een dergelijke analyse van een bouwknoop kan in principe uitgevoerd worden op alle bouwkundige data welke in correct IFC2x3 formaat aangeleverd wordt. Aan de hand van het uiteindelijk resultaat van de bouwknoopanalyse kan bekeken worden of dit in die context aanvaardbaar is en kunnen eventueel verbeteringen voorgesteld en vervolgens doorgerekend worden.

Analyse van een bouwknoop 1 Analyse van een bouwknoop 2