Building Energy Model of BEM

Building Energy Model

Op basis van een architectonisch BIM kan met relatief weinig moeite ook een BEM, Building Energy Model, ontwikkeld worden waarin de energieprestatie van een gebouw gesimuleerd wordt.

Deze informatie kan vervolgens door de EPB of PHPP-verslaggever direct overgenomen worden in de EPB-software of het PHPP-rekenblad. Rechtstreekse export is mogelijk naar PHPP, VIP-Energy en ISBEM terwijl door een gbXML export of een gedetailleerd XLS bestand alle andere software gevoed kan worden.

Het Building Energy Model maakt gebruik van de VIP-Core Dynamic Simulation Engine, een gecertificeerde dynamische energieberekening gebaseerd op het gebouwmodel en weerdata.

Na het invoeren van de nodige gegevens over omgeving, klimaat, gebruiksprofiel van het gebouw (woning, school, sporthal, kantoor), de in het project toegepaste energiebronnen en systemen en de energiekosten wordt een rapport gegenereerd over de energieprestatie. Dit rapport geeft bijvoorbeeld ook weer op welk moment van het jaar pieken voorkomen in verwarming en koeling en wat, per zone en over een heel jaar gemeten, de minimum en maximum temperaturen zijn.

Aan de hand van deze gegevens kunnen verschillende simulaties gemaakt worden om zo uiteindelijk het meest optimale resultaat te bereiken.

stabiliteitsstudie

stabiliteitsstudie

Of het voor een stabiliteitsstudie betonnen liggers zijn, kolommen, platen, funderingspoeren of palen, voor atelier3v kennen ze geen geheimen. Het hoeven niet altijd rechthoekige elementen te zijn, af en toe is een gebogen of een trapvormige balk, zoals voor de tribune van een stadion, een welkome afwisseling.
Regelmatig wordt ook onze inbreng gevraagd bij het oplossen van problemen bij ontwerp en de uitvoering van funderingen, zowel bij residentiële als bij bedrijfsgebouwen.

Staal in alle mogelijke vormen; rechthoekig, rond of profielstaal. En in alle denkbare toepassingen; als ligger, kolom, spant, korf of in een vakwerk. Recht of gebogen, met of zonder uitsparingen, het berekenen van staal is ons vak.

Ook een berekening van houten structuren in welke vorm dan ook valt door het samenbrengen van talentvolle medewerkers binnen ons bereik.

MEP – Mechanical, Electrical en Plumbing

MEP

MEP staat voor Mechanical, Electrical en Plumbing. Of met andere woorden installatie-technieken (gevat in de verzamelterm HVAC – wat op zijn beurt weer wil zeggen Heating, Ventilation en Air Conditioning), elektriciteit en sanitair.

Bij grotere projecten is het bijna onvermijdelijk dat je naast de puur bouwkundige aspecten ook geconfronteerd wordt met, al dan niet uitgebreide, installaties op het gebied van sanitair, HVAC en elektriciteit.

In dergelijke gevallen kan atelier3v behulpzaam zijn om op zelfs de meest complexe schema’s 3D-objecten te plakken en zo deze installaties en de bijhorende data niet alleen duidelijk op papier maar ook in het uiteindelijke BIM te krijgen.