BEN of Bijna Energie Neutraal, dat predicaat verdient de nieuwbouwwoning in Westerlo die een K-peil van 30 en een E-peil van 8 haalt.

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van de thermische isolatie, luchtdichtheid, de compactheid, oriëntatie en bezonning van het gebouw. Daarnaast beïnvloeden ook de vaste installaties (voor verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie, koeling en verlichting) van het gebouw deze maatstaf.

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. Deze eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau BEN of Bijna Energie Neutraal bouwen.
Het bijzondere aan BEN-woningen is niet alleen dat ze erg weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die dan nog nodig is halen ze hoofdzakelijk uit groene energiebronnen.

In dit specifieke geval kon, met de voorgevel op het oosten en de achtergevel op het westen, het volledige dak belegd worden met fotovoltaïsche zonnepanelen. Aangezien door de oriëntatie van de halfopen bebouwing de buurwoning het zuiden afschermt wordt tevens het risico op oververhitting beperkt.
Bij de bouw van de woning werd verder groot belang gehecht aan doorgedreven isolatie van gevel en dak en ook aan de luchtdichtheid werd de nodige aandacht geschonken.