Strak hedendaags design voor Aluvision

Deinze Aluvision

De iconische silo van Dossche Mills langs het Schipdonkkanaal in Deinze heeft in 2015 plaats gemaakt voor strak hedendaags design. Een industrieel gebouw dat alles uitstraalt waar bouwheer Aluvision voor staat: kwaliteit, robuustheid, esthetiek zonder franjes. Kortom, eigentijds rechttoe-rechtaan, zonder flauwekul.

Aluvision is producent van een uniek modulair systeem voor standenbouw, interieur en event-management. Dit project is een uitbreiding van het bestaande gebouw en site van de standenbouwer. Het ontwerp is een consistent en smaakvol geheel met een robuuste uitstraling en een groot ruimtelijk gevoel. Dat zijn termen waarmee in het magazine Bouwen aan Vlaanderen in het laatste nummer van 2015 de nodige aandacht aan dit visitekaartje van Aluvision besteed wordt.

Klimaatconferentie en Buildings Day

klimaatconferentie

De dag dat de VN klimaatconferentie in Parijs een akkoord bereikt is een mooi moment even stil te staan bij het feit dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor naar schatting 40% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereld en de grootste afzonderlijke bijdrage leveren van kooldioxide-uitstoot.

Aangezien de wereldbevolking in een hoog tempo blijft groeien en een voortdurende migratie van mensen van het platteland naar stedelijke gebieden plaats heeft, zal ook de totale gebouwde omgeving toe blijven nemen. In die context is het dan ook geen verrassing dat de top op 3 december een speciale ‘Buildings Day’ kende waar bekeken werd hoe de bouwsector meer duurzaam gemaakt kan worden.

Positief nieuws is dat technologie en oplossingen nodig om meer duurzame gebouwen te maken voorhanden zijn. Door beter gebruik van ontwerpsoftware en technieken kan het energieverbruik in een gebouw sterk verminderen. Gezien het feit dat 60% van de gebouwenvoorraad op de wereld tussen nu en 2030 ofwel herbouwd zal worden of nieuw geconstrueerd is er ruimschoots gelegenheid die voorraad duurzamer te krijgen!

Ook de overheid doet een duit in het zakje door met regel- en wetgeving betere energieprestaties van gebouwen te eisen en nieuwe bouwprojecten te verplichten bepaalde prestaties voor de energiegebruik en duurzaamheid te behalen.

Afwijkend, verschillend, verscheiden of tegendraads

anders.

Anders. Jawel, anders!

Afwijkend. Niet altijd meeroeiend met de stroom maar er soms ook eens stevig tegenin. Kijkt iedereen naar voor dan draaien wij de blik wel eens achterom.

Verschillend. Minder tekst maar vooral meer beeld. Op de vernieuwde website van atelier3v dan toch. Afgezien daarvan wel dezelfde kwaliteit architectuur en engineering op kantoor.

Verscheiden. Een uur bij een aardig meisje vliegt voorbij als een minuut maar een minuut op een brandende kachel lijkt wel een uur. Dat is relativiteit (vrij naar Albert Einstein).

Tegendraads. Ook dat kan en mag. Aarzel zeker niet je gedachtenspinsels met ons te delen via info@atelier3v.com. Wij horen graag van je!

Is een energie analyse betrouwbaar?

energie analyse

Is een energie analyse aan de hand van een Building Energy Model (BEM) een accurate voorspeller van toekomstig energieverbruik? Uit studies blijkt dat de verschillen tussen gesimuleerd en gemeten verbruik soms aanzienlijk zijn. Maar naarmate dergelijke analyses een grotere rol in het ontwerpproces spelen is het belangrijk te weten waarom modellen waarden opleveren die niet helemaal correct zijn (zie ook Daniel Overbey: Every energy model is wrong – And here is why they are indispensable).

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de gebruikte software gevalideerd is volgens een geldende standaard als ASHRAE 140. Daarnaast veronderstellen simulaties dat een bouwwerk perfect uitgevoerd is terwijl dit in realiteit vaak anders uitpakt. Ook voor het bepalen van dagelijks gebruik van een gebouw wordt vertrokken van aannames terwijl patronen regelmatig wijzigen. Net zoals de klimaatgegevens die, bij de groeiende opwarming van de aarde, een compleet ander patroon krijgen.

Al kun je misschien de toekomst niet exact voorspellen, toch kun je met een BEM door het vergelijken van verschillende opties goede ontwerpbeslissingen te nemen. Maar in plaats van absolute waarden te gebruiken is het veiliger te spreken over relatieve verbeteringen en houd vooral in je achterhoofd dat veel afhangt van gebruikspatronen en meteorologische omstandigheden.

3D model uit pointcloud

3D model uit pointcloud

Het ontwikkelen van een 3D model uit pointcloud of puntenwolk, is dat een realistisch scenario of of juist een bron van ergernis?
Door voortschrijdende mogelijkheden van de technologie is deze uitdaging vandaag zeker haalbaar maar vereist wel de nodige oefening en kennis.

In een eerste stap wordt door aftasting van objecten met een 3D-laserscanner een verzameling van 3D-coördinaten (een pointcloud of puntenwolk) verkregen. Maar deze pointcloud blijft letterlijk een wolk van punten en het vereist een modelleur om uit de miljoenen ingescande punten juist diegene te kiezen die de structuur en omtrek van het object weergeven.
Vervolgens daagt, beetje bij beetje, object per object uit de puntenwolk die uiteindelijk plaatsmaakt voor een 3D model.

In onderstaand voorbeeld van een 3D model uit pointcloud verschijnt stap voor stap een ietwat vervallen, te restaureren, schuur vertrekkend van de gescande puntenwolk.

Renovatie en BIM

Renovatie en BIM kan een gelukkige combinatie zijn al is, door gebrek aan richtlijn van eender welke overheid of aanmoediging uit de industrie, BIM tot nu toe nog niet echt uit de startblokken gekomen.

BIM kan namelijk ook nuttig voor andere zaken ingezet worden dan louter aansturing van een bouwteam, bijvoorbeeld door een ander licht werpen op de gang van zaken of fasering bij een verbouwing of renovatie.

Logistieke uitdagingen worden gestroomlijnd door elke fase van het proces zichtbaar te maken via een model waardoor ook opeenvolgende constructieve stappen duidelijk in beeld komen. Tevens kan veel scherper aanbesteed worden doordat al in de ontwerpfase een ware schat aan bouwtechnische informatie over het project beschikbaar is.

Bijlezen tijdens zomermaanden

zomermaanden

Bijlezen tijdens zomermaanden? Of is daar zelfs op dat moment geen tijd voor? Waar de zomer voor velen synoniem is met vakantie of het even iets kalmer aan doen lijken de medewerkers van atelier3v een ware eindspurt ingezet te hebben om het nodige leesvoer te bezorgen voor dit zalige nietsdoen ook werkelijk begint.
Stille getuigen hiervan zijn de publicaties die de afgelopen weken op verschillende fronten verschenen.

Fijne vakantie!

artikel auteur(s)
Casestudie EcoDesigner Star web Valérie Becquart
Sustainability in Belgium web Rob van Helvoort
BIM en SIM 521 kB Annette Kuhk, Rob van Helvoort
Data driven design 388 kB Rob van Helvoort, Valérie Becquart

Constructieve engineering

constructieve engineering

Constructieve engineering of de wereld van de constructieve ingenieur wordt steeds uitdagender met complexe architectuur die het randje van het maakbare opzoekt terwijl de nadruk ligt op energie-efficiency en duurzaamheid. Om een en ander tot een goed einde te kunnen brengen is optimale communicatie tussen de verschillende disciplines vereist, moet de project-data altijd up to date zijn en op elk moment door iedereen geraadpleegd kunnen worden.

Binnen een Bouw Informatie Model (BIM) wordt door diverse softwareapplicaties op een intelligente manier informatie van virtuele modellen met elkaar gedeeld op een open platform met respect voor alle betrokken bouwpartners. Het uitwisselingsformaat hiervoor is IFC2x3.

Het is dan ook een verrassing dat voor structuuringenieurs, die instaan voor de dragende elementen van de constructie, vandaag de wereld van BIM over het algemeen nog vreselijk ver van hun bed blijkt. Terwijl veel van de gebruikte rekensoftware wel met IFC overweg kan en geometrie objecten naar een rekenmodel geconverteerd kunnen worden. En vice versa.
De hoogste tijd voor een stevige inhaalslag?!

Europa wijst de weg

europa

In januari 2014 stemde het Europees Parlement over het moderniseren van Europese overheidsopdrachten met regels die helpen het concurrentievermogen op te krikken. Hierbij is, onder andere, overeengekomen het gebruik van elektronische hulpmiddelen als Building Information Modeling (BIM) voor overheidsopdrachten mogelijk te maken om uiteindelijk te komen tot efficiëntere, meer economische en zo ook meer duurzame bouwprojecten. Kortom, Europa wijst de weg.

De parlementaire stemming maakt de weg vrij voor de aanneming van de richtlijn overheidsopdrachten, de European Union Public Procurement Directive of kortweg EUPPD. Hierdoor zullen alle 28 lidstaten het gebruik van BIM voor door de overheid gefinancierde bouw-en verbouwprojecten in de EU vanaf 2016 verplicht kunnen maken.

Op dit moment eisen het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Finland en Noorwegen al het gebruik van BIM voor door de overheid gefinancierde bouwprojecten.

Door middel van BIM gebruiken projectteams van architecten, ingenieurs, bouwheren en aannemers digitale 3D modellen om samen te werken en projecten tijdens hun volledige levenscyclus te ondersteunen, van ontwerp en constructie tot documentatie en beheer.

In tegenstelling tot de traditionele 2D- tekeningen blijven de gegevens in een BIM consistent, gecoördineerd en nauwkeurig voor alle belanghebbenden, ongeacht hoe vaak veranderingen aan het project of door wie aanpassingen doorgevoerd worden. Als gevolg daarvan worden bouw- en infrastructuur projecten sneller geconstrueerd, voor minder geld en veel duurzamer.

Bang voor BIM

bang voor BIM

Wanneer je dit leest ben je vast niet bang voor BIM. Of na deze eerste zin toch nog niet. Maar waar eerder gedacht en gehoopt werd dat Building Information Modeling het afgelopen jaar langzaam van de grond zou komen lijkt het er ondertussen meer op dat BIM, naast de crisis, het perfecte gereedschap is om architectenbureaus definitief over de rand van de afgrond te jagen.

www.shoegnome.com/2012/10/15/how-bim-can-bankrupt-your-firm

Steeds meer bureaus blijken namelijk, na enkele dappere pogingen, hun BIM software weer op te bergen en terug te grijpen naar traditionele tweedimensionale CAD. Gemakkelijkshalve even voorbijgaand aan het feit dat, eenmaal gestart met BIM en vervolgens overstappend naar CAD, de tijdsbesteding aan een project explodeert en je op die manier meestal achterblijft met een resultaat waar niemand, in welk opzicht dan ook, tevreden over kan zijn.

Volgend jaar beter?