Computational Fluid Dynamics

Computational Fluid Dynamics

23 april 2013Engineering

Met Computational Fluid Dynamics of kortweg CFD wordt een wiskundig model opgemaakt voor het oplossen van fysische vergelijkingen uit de stromingsleer om zo interne als externe stromingen van lucht en warmte inzichtelijk te maken.

Additive manufacturing

Additive manufacturing

10 april 2013Engineering

Gegevens in een BIM kunnen afkomstig zijn van de ontwerper of ingenieur. Aan de hand van deze gegevens kan een weergave ontwikkeld worden, plannen bijvoorbeeld, maar even goed een 3D model. Met behulp van Additive Manufacturing kan dit model vervolgens op een bepaalde schaal maar ook op ware grootte vormgegeven worden.

Analyse van een bouwknoop

Analyse van een bouwknoop

1 april 2013Engineering

Door de analyse van een bouwknoop zoals atelier3v die uitvoert op basis van een architectonisch BIM krijg je alle relevante antwoorden over temperatuurverloop of warmtetransport door een bouwtechnisch detail, zowel cijfermatig als grafisch, in een kleurrijk rapport.

Building Energy Model of BEM

Building Energy Model of BEM

1 april 2013Engineering

Op basis van een architectonisch BIM kan met relatief weinig moeite ook een BEM, Building Energy Model, ontwikkeld worden waarin de energieprestatie van een gebouw gesimuleerd wordt.