Verschillende verklaringen voor het begrip LOD

lod

De weergave van een BIM object, gedefinieerd in het begrip LOD, is slechts één vorm van informatie die aan dit object gekoppeld is, vaak zelfs de minst belangrijke. Zo hoeft de schrijnwerker niet te weten hoe een deur eruit ziet om die te bestellen of deze te plaatsen. Maar hij zal wel willen weten wie de fabrikant, type en nummer is.

Deze term LOD speelt een belangrijke rol. Helaas wordt tegenwoordig gewerkt met twee verschillende verklaringen voor het begrip LOD.

LEVEL of DEVELOPMENT staat voor de mate van complexiteit waarmee een 3D object voorgesteld wordt.

Het doel van LOD in Level Of Development is een bepaald niveau van zekerheid of vertrouwen in de geleverde informatie mee te geven. Zo kun je in de omschrijving van LOD 100 bepaalde gegevens opnemen waardoor ieder weet dat dit een bepaalde stoel van een specifieke leverancier is. Maar doordat de informatie gebruikt wordt in LOD 100 (zeer beperkt) is het allebehalve zeker dat deze stoel uiteindelijk ook gebruikt zal worden.

LEVEL of DETAIL staat voor het niveau, de hoeveelheid informatie die door een object verschaft wordt. Hiermee wordt alleen de kwantiteit van de informatie aangegeven.

Aangezien het bij Level of Detail alleen gaat over de hoeveelheid informatie wordt automatisch aangenomen dat alle geleverde gegevens relevant en correct zijn.

Als gevolg van de verwarring die ontstaat door het gebruikt van de twee verschillende LODs wordt regelmatig andere terminologie gebruikt om de Level of Detail aan te duiden.

Analyse van een bouwknoop

bouwknoop

Door de analyse van een bouwknoop (ook thermal bridge analysis genoemd) zoals atelier3v die uitvoert op basis van een architectonisch BIM krijg je alle relevante antwoorden, zowel cijfermatig als grafisch, in een kleurrijk rapport. Dat kan bijvoorbeeld antwoord zijn op de vraag wat het temperatuurverloop in dit bouwtechnisch detail bedraagt. Of zicht op hoe het warmtetransport door die bouwknoop precies verloopt.

Een dergelijke analyse van een bouwknoop kan in principe uitgevoerd worden op alle bouwkundige data welke in correct IFC2x3 formaat aangeleverd wordt. Aan de hand van het uiteindelijk resultaat van de bouwknoopanalyse kan bekeken worden of dit in die context aanvaardbaar is en kunnen eventueel verbeteringen voorgesteld en vervolgens doorgerekend worden.

Analyse van een bouwknoop 1Analyse van een bouwknoop 2

Building Energy Model of BEM

Building Energy Model

Op basis van een architectonisch BIM kan met relatief weinig moeite ook een BEM, Building Energy Model, ontwikkeld worden waarin de energieprestatie van een gebouw gesimuleerd wordt.

Deze informatie kan vervolgens door de EPB of PHPP-verslaggever direct overgenomen worden in de EPB-software of het PHPP-rekenblad. Rechtstreekse export is mogelijk naar PHPP, VIP-Energy en ISBEM terwijl door een gbXML export of een gedetailleerd XLS bestand alle andere software gevoed kan worden.

Het Building Energy Model maakt gebruik van de VIP-Core Dynamic Simulation Engine, een gecertificeerde dynamische energieberekening gebaseerd op het gebouwmodel en weerdata.

Na het invoeren van de nodige gegevens over omgeving, klimaat, gebruiksprofiel van het gebouw (woning, school, sporthal, kantoor), de in het project toegepaste energiebronnen en systemen en de energiekosten wordt een rapport gegenereerd over de energieprestatie. Dit rapport geeft bijvoorbeeld ook weer op welk moment van het jaar pieken voorkomen in verwarming en koeling en wat, per zone en over een heel jaar gemeten, de minimum en maximum temperaturen zijn.

Aan de hand van deze gegevens kunnen verschillende simulaties gemaakt worden om zo uiteindelijk het meest optimale resultaat te bereiken.

stabiliteitsstudie

stabiliteitsstudie

Of het voor een stabiliteitsstudie betonnen liggers zijn, kolommen, platen, funderingspoeren of palen, voor atelier3v kennen ze geen geheimen. Het hoeven niet altijd rechthoekige elementen te zijn, af en toe is een gebogen of een trapvormige balk, zoals voor de tribune van een stadion, een welkome afwisseling.
Regelmatig wordt ook onze inbreng gevraagd bij het oplossen van problemen bij ontwerp en de uitvoering van funderingen, zowel bij residentiële als bij bedrijfsgebouwen.

Staal in alle mogelijke vormen; rechthoekig, rond of profielstaal. En in alle denkbare toepassingen; als ligger, kolom, spant, korf of in een vakwerk. Recht of gebogen, met of zonder uitsparingen, het berekenen van staal is ons vak.

Ook een berekening van houten structuren in welke vorm dan ook valt door het samenbrengen van talentvolle medewerkers binnen ons bereik.

MEP – Mechanical, Electrical en Plumbing

MEP

MEP staat voor Mechanical, Electrical en Plumbing. Of met andere woorden installatie-technieken (gevat in de verzamelterm HVAC – wat op zijn beurt weer wil zeggen Heating, Ventilation en Air Conditioning), elektriciteit en sanitair.

Bij grotere projecten is het bijna onvermijdelijk dat je naast de puur bouwkundige aspecten ook geconfronteerd wordt met, al dan niet uitgebreide, installaties op het gebied van sanitair, HVAC en elektriciteit.

In dergelijke gevallen kan atelier3v behulpzaam zijn om op zelfs de meest complexe schema’s 3D-objecten te plakken en zo deze installaties en de bijhorende data niet alleen duidelijk op papier maar ook in het uiteindelijke BIM te krijgen.